Konflikt serologiczny w literaturze

lekarze specjaliści > Konflikt serologiczny > Konflikt serologiczny w literaturze

Specjaliści Radzą

Konflikt serologiczny w literaturze

Więcej informacji na temat konfliktu serologicznego można znaleźć w poniższych pozycjach:

1. Grzegorz H. Bręborowicz (red.), Położnictwo i ginekologia. Tom II, PZWL, Warszawa

2. Konflikty serologiczne w perinatologii, Wiedza Medyczna, Warszawa 1998

3. Roman Kotzbach, Konflikt serologiczny w zakresie czynnika Rh : uwarunkowania, diagnostyka, postępowanie lecznicze, Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydaw. Uczelniane AM, Bydgoszcz 1995

4. Bręborowicz G (red.), Ciąża wysokiego ryzyka, OWN, Poznań 2006

5. Kalita J. (red.), Wybrane zagadnienia intensywnego nadzoru położniczego, Przegląd Lekarski, Kraków 2001

Zobacz więcej >>

 

Polityka prywatności i polityka wykorzystania plików "cookies":

Drogi Użytkowniku, Telewolt sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i na podstawie uzasadnionego interesu przetwarza na tej stronie pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej oraz do celów analitycznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie tutaj.

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl